عشق احکام دینی اقامه نماز گیلان برپایی جشن

عشق: احکام دینی اقامه نماز گیلان برپایی جشن جشن عبادت 33دانش آموز دبستان زینبیه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی رییس جمهور 4 قانون مصوب مجلس را جهت اجرا ابلاغ کرد

رییس جمهوری در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و در نامه های جداگانه ای به وزارت امور اقتصاد و دارایی و شرکت حفاظت محیط زیست، 4 قانون

رییس جمهور 4 قانون مصوب مجلس را جهت اجرا ابلاغ کرد

رییس جمهور 4 قانون مصوب مجلس را جهت اجرا ابلاغ کرد

عبارات مهم : ایران

رییس جمهوری در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و در نامه های جداگانه ای به وزارت امور اقتصاد و دارایی و شرکت حفاظت محیط زیست، 4 قانون مصوب مجلس را جهت اجرا، ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا،«قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور»، «قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و دولت جمهوری لهستان» و «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و دولت جمهوری سنگاپور» از سوی رییس جمهوری جهت اجرا به وزارت امور اقتصاد و دارایی و «قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور» به شرکت حفاظت محیط زیست ابلاغ شد.

رییس جمهور 4 قانون مصوب مجلس را جهت اجرا ابلاغ کرد

واژه های کلیدی: ایران | قانون | اسلامی | رییس جمهور | قانون اساسی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs